2020. Het jaar dat corona de wereld overspoelde. Er is vermoedelijk niemand in Nederland te vinden die er niet op een of andere manier mee te maken kreeg. In de media ging het bepaalde periodes over bijna niets anders, ziektegevallen in de directe omgeving, misschien zelf ziek geworden en de maatregelen die vanuit de regering werden genomen om de gevolgen van de pandemie in te dammen. Wij, de makers van deze website, hebben ons verdiept in wat de consequenties waren voor wetgeving. Hoe kwam de coronawetgeving tot stand? Welke politieke partijen waren voor en welke tegen? Ons doel is om dit vast te leggen voor de komende generaties om hiernaar te kunnen verwijzen en misschien ook voor de toekomst lessen uit te kunnen trekken.