Stuurt u ook een brief aan de Eerste Kamer?

Er zijn diverse initiatieven om de Eerste Kamer dringend te verzoeken NIET in te stemmen met de Coronawet die op 13 oktober jl. door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Wij belichten drie van deze initiatieven waarmee u uw voordeel kunt doen: gebruik de brieven als inspiratie én als template voor uw eigen gepersonaliseerde brief aan het Eerste Kamerlid / de Eerste Kamerleden van uw keuze.

De brief die Maaike Riemersma de Feyter en Jan Hein Hoogstad op 20 oktober jl. mailden aan de griffier van de Eerste Kamer ziet vooral op het ondemocratisch gehalte van de Coronawet en pleit voor voorliggende en democratischer alternatieven. In de brief wordt tevens verwezen naar het recente Special Report ‘ Democracy Under Lockdown’ van het gerenommeerde Freedom House. Hierin wordt aan de bel getrokken over regeringen die de coronacrisis gebruiken om ondemocratische wetgeving door te voeren. Lees ook de Policy Recommendations uit dit rapport:

  • Ensure that emergency measures are accountable, proportionate, and time-restricted
  • Provide technical support and training for online work
  • Ensure that free and independent media can thrive, and people have access to fact-based information
  • Support free and fair elections that respect public health
  • Provide emergency funding that allows democracy and human rights organizations to continue daily work
  • Identify human rights abuses, condemn them when they occur, and hold perpetrators to account
  • Combat corruption in pandemic response efforts
 

De brief van Isa Kriens, De Kleine Activist, gaat ook in op het ondemocratisch karakter van de Coronawet en stelt bovendien dat deze op onjuiste aannames wordt aangenomen.

De brief van het Regenboogteam op LinkedIn is een zeer uitgebreide met bovenstaande onderwerpen aangevuld met onderbouwingen aan de hand van de huidige coronamaatregelen en stelt bovendien een exitstrategie voor.

Agenda debat en LIVE Stream 26 oktober 2020 van 09:30 – 23:45 uur in de Eerste Kamer

https://www.eerstekamer.nl/live_plenaire_vergadering

De Eerste Kamer debatteert maandag 26 oktober de gehele dag in een plenaire vergadering met de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’, ook wel de Coronawet genoemd. 

Het debat begint om 9.30 uur en duurt naar verwachting tot omstreeks middernacht. Alle veertien fracties zullen het woord voeren.

Lees meer op de speciale pagina van de Eerste Kamer:
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20201023/eerste_kamer_debatteert_26_oktober

 

Agenda van maandag 26 oktober 2020:

09.30 – 12.30 uur  Eerste termijn Kamer (aanvang) Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.526) 

12.30 – 13.15 uur  Lunchpauze

13.15 – 13.35 uur  Beëdiging van de heren H.A. Berkhout en J.E.E. Keunen

13.35 – 15.35 uur  Voortzetting eerste termijn Kamer  Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.526)

15.35 – 16.20 uur  Pauze

16.20 – 18.40 uur  Antwoord regering Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.526)

18.40 – 19.40 uur  Dinerpauze

19.40 – 22.00 uur  Repliek

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.526)

22.00 – 22.30 uur  Pauze

22.30 – 23.45 uur  Dupliek

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.526)

 

Stemming tijdens de Plenaire Vergadering van Dinsdag 27 oktober 2020

13.35 – 13.55 uur  Stemming (hoofdelijk)
Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.526)

Bron: https://www.eerstekamer.nl/plenaire_vergadering/20201027

Inwerkingtreding wet indien er vóór gestemd wordt

Eerst vermoedelijke* datum inwerkingtreding Spoedwet Tijdelijke wet maatregelen covid-19: 31 oktober 2020, 09:00 uur

*Berekening op basis van proces Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19. (kamerdossier 35538):

06-10-2020 ondertekend +3 dagen = publicatie 09-10-2020 + 1 dag (Artikel III, inwerkingtreding) = 10-10-2020 09:00 <- Dit was dus hoe het ging bij de “CoronaMelder”-wet.

 

Tweede Kamer proces

”Tijdelijke wet maatregelen covid-19″ Kamerstuk 35526

Hier vindt u alle stukken

De wet is op 13 oktober door de Tweede Kamer aangenomen en is nu bij de Eerste Kamer ingediend.


Akkoord Tweede Kamer over coronawet:

Is er wel nood aan een Tijdelijke coronawet?

Graag informeren wij u over onze inbreng en zienswijze inzake het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’ (verder te noemen coronawet). In de bijlagen is de argumentatielijn nader uitgewerkt. Wij zijn uiterst kritisch over nut en noodzaak van deze Wet op dit moment in de tijd.

Wij verzoeken u derhalve indringend éérst grond en noodzaak van handhaving van de huidige noodverordeningen te onderzoeken. De coronawet krijgt immers noodzaak door het in stand houden van de noodverordeningen.

Is er wel nood aan deze Tijdelijke wet? En in hoeverre kan zo’n Wet het zo uitermate belangrijke actuele debat over het onderwerp tussen volksvertegenwoordiging en bestuur frustreren? Juist de inbreng van de Tweede Kamer draagt bij aan meer proportionaliteit in overheidsbeleid en afname van publieke angst. Die continuïteit moet te allen tijde gewaarborgd zijn.

Download hier de Brief aan Tweede Kamer van 8 september 2020.

Download hier de Brief aan Eerste Kamer van 8 september 2020.

Download hier het persbericht van 15 september.

Download hier Noodmaatregelen nieuws

 

Het Regenboogteam is een multidisciplinair team bestaande uit geëngageerde burgers uit alle lagen van de bevolking. Zo zijn er hoogleraren, artsen, ondernemers, juristen en docenten verbonden aan het gelegenheidscollectief.

Het team wil de overheid en het publiek op verschillende thema’s van het coronabeleid gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Constructief en beredeneerd.