Coronawet

Tijdelijke wet Maatregelen Covid-19

Het wetsvoorstel is op 13 oktober 2020 aangenomen door de Tweede Kamer: Wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Het wetsvoorstel is ingediend in de Eerste Kamer: Wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 – Kamerstuk 35526 is aangenomen op 27 oktober 2020.

De volgende gremia hebben op verzoek van de overheid dit voorstel van wet kritisch beoordeeld:

Raad van State:

Tij­de­lij­ke wet maat­re­ge­len co­vid-19

Ombudsman:

Forse kritiek Ombudsman op consultatieversie Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Kruimelpad Home Nieuws Zorgen over tijdelijke wet maatregelen covid-19

Zorgen over tijdelijke wet maatregelen covid-19

Gemeenten en ombudsman bezorgd over noodwet corona

Ombudsman en gemeenten kritisch op noodwet corona

Raad voor de Rechtspraak:

Rechtspraak: moeite met vele open normen coronawet

Advies Tijdelijke wet maatregelen covid-19 LET OP PDF bestand

NOvA: (De Nederlandse Orde van Advocaten) 

Aangepaste coronawet biedt nog steeds te weinig parlementaire controle

NOvA: Ook aangepaste coronawet laat de overheid te veel ruimte

Vraagtekens Orde van Advocaten bij tijdelijke wet voor coronamaatregelen

Vraagtekens NOvA bij tijdelijke wet voor coronamaatregelen

Overige kritieken kwamen van:

Prof. Wim Voermans:
https://web.archive.org/web/20200803211914/https://wimvoermans.wordpress.com/2020/07/14/nieuwe-wetsvoorstel-tijdelijke-maatregelen-covid-19-nog-steeds-niet-aan-de-maat/

Prof. Jan Brouwer, mr. Adriaan Wierenga: A.J. Wierenga & J.G. Brouwer

Lees hier het verslag van de  hoorzitting van 4 september 2020 in de Tweede Kamer waarbij een aantal deskundigen waren uitgenodigd (vooral het tweede uur met Prof. Brouwer en mr. Wierenga is aanrader:

mr. Willem van der Werf:

Aanpassingen coronawet vooral window dressing

Coronawet: middel veel erger dan kwaal

Het coronavirus COVID-19 en de verwaarlozing van de democratische rechtsstaat

Kabinet stelt invoering coronaspoedwet uit.

Het regenboogteam (en multidisciplinair gelegenheidsteam van bezorgde burgers, waaronder Bob de Wit, Michaela Schippers, Unico van Kooten, Jaap Dito).                                                                                                   Brief aan de Tweede Kamer

Kritische reactie van agent van de koninklijke marechaussee

De reguliere media over de coronawet

13 oktober 2020
Aangepaste coronawet aangenomen door Tweede Kamer

1 oktober 2020
Akkoord over aangepaste coronawet, boete van 390 euro flink omlaag

1 oktober 2020
Bij flink verbouwde coronawet wil Kamer voet tussen de deur hebben

21 augustus 2020
Kritiek op coronawet groeit: ook burgemeesters en Veiligheidsberaad negatief

19 juni 2020
De Jonge: coronawet geeft meer bevoegdheden aan Kamer

19 juni 2020
Raad van State tegen kabinet: huiswerk voor coronawet moet over

1 oktober 2020
Akkoord over aanpassing spoedwet, coronaboete omlaag naar 95 euro

19 juni 2020
Hoe zit het met die coronaspoedwet?

Overige informatie over de coronawet:

Verhaal achter het lied Van Oost- naar West-Berlijn

David Groot toont op wetenschappelijke wijze aan dat het coronabeleid gebaseerd is op complotdenken.

Bas Filipini De noodwet en staatsterreur

Cees Hamelink Spoedwet zonder scrupules

Pandemiewet

Op 14 september 2022 stemde de Tweede Kamer in met de Pandemiewet, de de opvolger van de tijdelijke coronawet.

Op 23 mei 2023 stemde de Eerste Kamer in met deze wet.